Nafikaje Ligula region referal hospital

Kutokea stendi kuu ya mabasi Mkanaledi mpaka hospitalini ni km 2.